Info om Koronasituasjonen ved Muritunet
Coronavirus-02.png

Info om Koronasituasjonen ved Muritunet

 

10.5.21: Vi har letta litt på restriksjonane, dvs. vi brukar framleis munnbind i korridorar eller når det er vanskeleg å halde 1 meters regelen. Pasientar får no reise heim på permisjon i helgane, og gå i butikkar med munnbind. Det er framleis ikkje tillatt å ta imot besøk inne på senteret. Dette må ev. skje i uteanlegget eller vårt nærområde. Treningssenteret Fjordtrim er diverre stengt for andre enn våre pasientar, tilsette, ambulansepersonalet i Valldal og fysioterapeut med avtale.
Ring sentralbordet, tlf. 70 25 83 00 om du har spørsmål rundt dette.

6.4.21: Senteret opna opp att etter påske. Grunna den usikre smittesituasjonen i Fjord kommune, vart det litt endringar på enkelt pasientar sine ankomstdatoar. Alle måtte no bruke munnbind i korridorane, halde 1 m avstand, reiste ikkje heim på perm eller tok imot besøk utanfrå. Pasientane skullr heller ikkje oppsøke butikkane i Valldal. Dette fram til og med 9. mai.

25.3.21: Grunna koronasituasjonen i Fjord kommune valte Muritunet å stenge ned til over påske. Bemanningssituasjonen var svært krevande då barnehage og skule var stengde, i tillegg til det pågående smitteutbrotet som kommuna fortsatt kartla.

Celsius