Muritunet gjenopna drifta gradvis frå 6. mai
Lab_07_Lav.jpg

Muritunet gjenopna drifta gradvis frå 6. mai

 

25. mars vart all aktivitet ved Muritunet stoppa. Dette skjedde etter klare nasjonale og lokale føringar. Kommuneoverlegen i Fjord kommune ga Muritunet klarsignal for gradvis oppstart av klinisk drift. Dette er i tråd med råd frå Helsedirektoratet, Helse- og Omsorgsdepartementet og klarsignal frå Helse Midt-Norge. Frå onsdag 6. mai tok vi imot den første gruppa med pasientar, og har auka talet pasientar gradvis fram til i dag.

"Det var ein uverkeleg og trist dag då vi måtte stenge, desto meir gledeleg er det at vi no kjem i gang att, ikkje minst av omsyn til pasientane men og sjølvsagt til dei tilsette", sa vår direktør.

I samband med oppstarten gjorde senteret fleire tiltak for å sikre forsvarleg og trygg drift, med vekt på å redusere risikoen for smittespreiing til eit minimum. Lupinen kafe, treningssenteret Fjordtrim og bassenget er inntil vidare tilgjengelig berre for våre pasientar.

Info f.o.m 25. mai: 

Når det gjelder besøk av pårørande, vil vi frå onsdag 27 mai stort sett følge rettleiaren(FHI) for rehabiliteringsinstitusjonar 

  • I hovudsak tilrettelegge for besøk.
  • Pårørende som har symptomer på luftveisinfeksjon, er definert som nærkontakt, eller har mistenkt eller påvist covid-19, skal som hovedregel ikkje komme på besøk. 
  • Besøkende til pasienter utan mistenkt eller påvist covid-19 følger rehabiliteringsinstitusjonens anbefalinger slik: 
  • Utføre håndhygiene når ein går inn i og før ein forlet rehabiliteringsinstitusjonen.
  • Halde minst 1 meters avstand til ansatte og pasientar
  • Ikkje opphalde seg i fellesareal
  • Om mulig, bør besøk skje utendørs eller på pasientens rom.

Permisjonar. (gjeldane frå og med 27 mai)

Det vil bli mogleg for pasientar å reise heim på permisjon under opphaldet, men vi oppmodar at denne moglegheita blir nytta minst mogleg. Pasientar som får symptom på luftvegsinfeksjonar under permisjonen, må vente med å kome tilbake til ein er symptomfri.

Celsius