Våre Covid-19 tiltak frå 10. mai 2021
Lab_07_Lav.jpg

Våre Covid-19 tiltak frå 10. mai 2021

 

Det er innført ein rekke tiltak for å kunne halde bransjekrav og interne krav til forsvarlig gjennomføring. Muritunet jobbar kvar dag for å ha god smittevernberedskap, og so langt har vi klart å unngå smitte på senteret. Til dømes har vi god avstand mellom borda på undervisningslokala, hyppig vask av treningssenter, delte tidspunkt for måltid i matsal og utvida lokale, samt at maten blir servert av våre tilsette. Spritdispensere er tilgjengelig mange stader. Vi held avstand under fysisk aktivitet og brukar uteområdet i større grad.
Her er det vi informerer våre pasienter ved ankomst:

Pr. 10. mai 2021:

Hygiene

 • Ingen handhelsing, klemming etc. 
 • Hald god avstand til kvarandre og bruk munnbind der 
 • 1 meter ikkje er mulig,
 • Handvask før og etter måltid og toalettbesøk.
 • Toalett – bruk kun det du har på rommet ditt.
 • Ved symptom på sjukdom, ikkje forlat rommet ditt. Bruk ringesnora eller ring vaktrommet 70 25 84 17.  Du vil enten bli sendt heim eller sett i isolasjon på rommet ditt til prøvesvar er klart (1-3 døgn). 

Matservering

 • Fyll drikkeflasker på rommet.
 • Gå til måltid i gruppa sitt tidsrom etter timeplan.
 • Bruk anvist plass i matsalen.
 • Følg merking og hald avstand.

Undervisning og aktivitet

 • Kom når timen startar, slik du slepp opphald i ventesoner.
 • Ikkje bruk felles garderobe.
 • Dusj på rommet før og etter basseng.
 • Bruk innesko og badekåpe til-frå basseng.

Andre forhold

 • Om du elles forlèt huset, skriv deg ut/inn ved vaktrom.
 • Bruk gjerne fritid i naturen/uteområdet.
 • Basseng, treningssenter, gymsal kan  brukast, men husk å sprit treningsapparat og anna utstyr etter bruk.
 • Besøk kan gjennomførast i vårt uteareal.
(Vår veileder for opphaldet under Covid-19, sist oppdatert 10.5.21. Blir elles utdelt ved ankomst)

Siste nytt om viruset finn ein på Folkehelseinstituttet sine sider her: https://www.fhi.no/nettpub/cor...

Celsius