Vårt dagtilbod på MOA
Daaeskogen_fasade(5).jpg

Vårt dagtilbod på MOA

 

Ønsker du å lære meir om korleis handtere eigne helseutfordringar?

På Muritunet, avdeling Moa har vi dagrehabilitering i grupper. Dei aktuelle målgruppene ved avdelinga er: Langvarige Smerter, Sjukelig Overvekt og Arbeidsrettet Rehabilitering.

Du vil jobbe ca 50% stilling med eiga helse i perioden rehabiliteringsforløpet varer :) 

Vårt tverrfaglege rehabiliteringsteam ynskjer heile tida å gjere ein god jobb – med arbeid som mål der det er aktuelt!  Du kan møte ergoterapeut, sjukepleiar, arbeidskonsulent, legespesialist fysikalsk medisin, psykologspesialist, kognitiv terapeut, ernæringsfysiolog, idrettspedagog og fysioterapeut. Saman med deg vil vi fokusere på kva som må til for å nå dine mål for rehabiliteringa.

For meir informasjon sjå vår nettside www.muritunet.no Eller ta kontakt med Teamleiar Ester, tlf. 48 03 55 02

Celsius