Kjekt å vite før døgnrehablitering

Ankomstdag
icon
Betaling
icon
Transport
icon
Lengde på opphald
icon
Fritidstilbod
icon
Permisjon
icon
Måltid
icon
Vaskerom
icon
Rom/Hotell
icon
Overnatting for besøkande
icon
Opphaldet
icon
Individuelle- eller gruppeopphald
icon

Pakkeliste

Her kan du laste ned pakkeliste med anbefalt klede og utstyr

linkicon

Kartlegging

Muritunet hentar data frå pasientar før, under og etter rehabiliteringsopphald. For å kartlegge, måle effekten av tilbodet og kvalitetssikre tilbodet. Gå videre til portal:

linkicon

Informasjonsskriv

Her kan du laste ned informasjonsskriv som vil bli sendt ut før opphaldet

linkicon

Førebuing til opphald

Her kan du laste ned eit førebuingsark til deg som ønskjer å sette i gong prosessen før ankomst

linkicon

Omvising i Valldal

Ein video som tek deg med på ein gåtur gjennom våre lokaler i Valldal

Kva inneberer eit opphald på rehabilitering?

Når ein er på rehabilitering deltek ein gjerne på ulike aktivitetar som til dømes fysisk aktivitet som styrketrening, spinning, vanngymnastikk, gymsalaktivtet og turar ut i nærmiljøet. I tillegg vil ein få undervisning om kosthald, sjukdomslære (inkl. eventuelt bruk av medisin), og kognitive endringsprosessar som inkluderar arbeid med endring av tankemønster. Samtalar med primærkontakt er ein del av kvardagen på rehabilitering. Innhaldet blir individuelt tilpassa den enkelte sin funksjon og helse. 

Kva er rehabilitering?

Video som beskriv innhald, utbytte og informasjon om kva rehabilitering er.

Videokonsultasjon

Videokonsultasjon blir tilbydd når fysisk oppmøte ved Muritunet er praktisk vanskeleg. Videokonsultasjon er samtale via eit digitalt verktøy. På denne sida kan du finne informasjonen du treng for å delta i videokonsultasjonar.