Din videosamtale

 

Muritunet tilbyr i dag videokonsultasjon i nokre av tilboda våre. På denne måten kan pasientar få oppfølging medan dei er heime. Pasienten vel sjølv om ein vil nytte videokonsultasjon, eller fysisk oppmøte.

SAMTYKKE
Behandlar må ha munnleg samtykke frå deg for å kunne nytte videokonsultasjonar. Samtykke vert dokumentert, og du kan trekke dette tilbake utan at det går ut over behandlinga di.  Du må oppgi mobilnummer eller  e-postadressa di slik at vi kan sende innkalling til samtalen.


KRAV FOR Å KUNNE DELTA

  • Du må ha ein mobiltelefon, nettbrett eller berbar PC med mikrofon og webkamera
  • Du må vere tilkopla internett

PÅLOGGING
Alternativ 1: Følg linken som mottatt i SMS eller e-post. 
Alternativ 2: Trykk "Logg inn" og velg din behandler

Video_web-0.1_.png

PERSONVERN
Ved å linke deg opp til  videokonsultasjonen, godtek du videomøte med behandlar knytt til Muritunet for å utveksle opplysingar knytte til helsa di eller den eventuelle behandlingssituasjonen din. I videomøtet vil kommunikasjonen gå føre seg med lyd- og bildeoverføring via sikkert samband mellom mobiltelefon og datamaskin. Det vil ikkje bli lagra opptak frå møtet, og det vil ikkje vere mogleg å sende tekstmeldingar gjennom systemet.  
Det er frivillig å nytte seg av videomøte, og din rett til helsehjelp blir ikkje påverka av deltaking i videomøte eller om du heller ønsker å møte på Muritunet. Dersom du likevel ikkje ønsker å delta på videomøte, kan du trekke tilbake dette samtykket ved å ta kontakt med Muritunet for å avtale ny konsultasjon. Eventuell tilbaketrekking av samtykke vil ikkje påverke lovlegheita av allereie haldne videomøte. Du har på visse vilkår rett til innsyn, retting og sletting av dei opplysingane frå samtalen som eventuelt blir lagra i journalen din. Rettsleg grunnlag for behandling av helseopplysingar er personopplysingslova § 1, jf. personvernforordninga art. 6 (1) bokstav b, c og f, jf. art. 9 (2) bokstav a og h.  Dataansvarleg for personopplysingar er administrerande direktør ved Muritunet A/S. Ved spørsmål kan personvernombodet kontaktast via e-post til sveinung.vemoy@muritunet.no. Nærare informasjon om korleis personopplysingane dine vil bli behandla, står i personvernerklæringa vår

Informasjon om videokonsultasjon. (PDF)


Celsius