Ekspertbistand

Ekspertbistand handlar om at den tilsette og leiing får hjelp i frå ein eller fleire jobbekspertar ved Muritunet som har spisskompetanse på sjukefråværsoppfølging. Formålet er å hjelpe til med å kartlegge, avklare og foreslår tiltak som kan føre til stabil arbeidsdeltaking hos den tilsette.  

Ordninga kan vere aktuell dersom fråveret ikkje blir løyst gjennom arbeidsgiver si vanlige oppfølging, eller ved andre tiltak og støtteordninger.  Arbeidstakar, arbeidsgiver og NAV må vere enige om at ekspertbistand kan vere eit hensiktsmessig tiltak ved sjukefråver.

Slik søker du om ekspertbistand

Arbeidsgiver må kontakte NAV Arbeidslivssenter (tlf. 55 55 33 36) for å få stadfesta at tiltaket er aktuelt. 

Bruk denne lenka via Altinn til søknad om tilskudd.

Kontakt Teamleiar 4 ved Muritunet avd. Moa på tlf. 48 03 55 02, og avtal møte med ein av våre ekspertar.

Våre jobbekspertar har brei og tverrfagleg kompetanse.