Ekspertbistand frå Muritunet

 

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand inntil kr. 20.000, dersom ein arbeidstakar har lange og/eller hyppige sjukefråver. Formålet er å finne løysing i enkeltsaker.

Ei slik ordning kan vere svært aktuelt dersom fråveret ikkje blir løyst gjennom arbeidsgiveren si vanlige oppfølging under sjukefråveret, eller ved å bruke andre tiltak og støtteordninger.  Arbeidstakar, arbeidsgiver og NAV må vere enige om at ekspertbistand kan vere eit hensiktsmessig tiltak.

Slik søker du om ekspertbistand

Arbeidsgivar må kontakte NAV Arbeidslivssenter (tlf 55 55 33 36) for å få stadfesta at tiltaket er aktuelt. 

Bruk denne lenka via Altinn til søknad om tilskudd.

Kontakt deretter teamleiar Ester ved  Muritunet tlf. 48 03 55 02, og avtal eit møte med ein av våre ekspertar.

Muritunet sine ekspertar har brei og tverrfagleg kompetanse!

Wenche.jpgNina _2_.jpgJulianne_01_.jpgAudun.jpg
Celsius