Målsetting

Styrke og stabilisere psykisk helse for å meistre eigen situasjon for å stå i, eller kome heilt eller delvis i arbeid.

Tiltak
Tilbodet blir individuelt tilpassa etter behov og målsetting. Generelt vert det gitt gruppeundervisning og 10-15 individuelle konsultasjonar med jobbfokusert kognitiv terapi.  

Organisering 
Tilbodet vert gitt på Moa, dagavdelinga til Muritunet, med spesifikt fokus på arbeidsdeltaking.

Kontakt med eksterne
Kontakt vert ved behov etablert med eksterne samarbeidspartar som fastlege, NAV, arbeidsgivar eller andre som er viktige i rehabiliteringsprosessen. 

Søknad
Din fastlege henviser direkte til Muritunet. 

Eigenandel Eigenandel
  • Eigenandel for poliklinisk konsultasjon er kr 386,-
  • Du betaler maks. 2 eigenandelar i eit poliklinisk forløp. 
  • Eigenandelstak i 2024 er kr. 3165,- for alle tenestene.
Kontakt
Teamleiar 4, Moa
linkicon
Pårørandeinformasjon
linkicon
Søknad
linkicon